Wie zijn wij?

We zijn een organisatie volop in ontwikkeling en willen graag vorm geven aan het opbouwen en verder uitbouwen van projecten gericht op omgaan met verlies door overlijden, ziekte, handicap of (echt)scheiding; waarbij de nadruk ligt op saamhorigheid en het samen delen van verlies. Ons werkterrein ligt zowel in Nederland als België. In België is de rechtsvorm een VZW (=Vereniging Zonder Winstoogmerk); opgericht 13 maart 2020 en een Stichting in wording in Nederland.

Op grond van eigen en andermans verlieservaringen is dit initiatief tot ontwikkeling gekomen. In onze huidige maatschappij is er in het algemeen vaak weinig aandacht voor rouw en verlies en omgaan met de dood. Thuis over verlies praten is vaak moeilijk omdat men bijv. bang is om andere gezinsleden te belasten of verdrietig te maken en voor de buitenwereld houdt men zich vaak sterk. Externe hulpverleningsinstellingen hebben juist weer te veel afstand en verwijzing naar zo’n instantie geeft de indruk dat rouw abnormaal is. Vaak staan psychosociale problemen in verband met verliessituaties en zijn psychosomatische klachten een gevolg van groot verdriet door rouw en verlies.

Rouwen is geen ziekte, het is een normale reactie op een abnormale gebeurtenis. Wij willen met de projecten die we (gaan) realiseren een bijdrage leveren aan de normalisatie van het omgaan met verlies en meewerken aan het vergroten van de veerkracht en weerbaarheid met als doel meer welbevinden, zelfredzaamheid (eigen kracht) en zelfhelend vermogen voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Het Team

IMG_2121

Sandra Agten

Oprichter van Heart for You en coördinator van projecten. Begeleider van bondgenotenweekenden en -groepen

Mijn eigen verlieservaringen en ontmoetingen met mensen in verliessituaties hebben mij een rijker mens gemaakt en toe aangezet om Heart for You op te richten.

Met hoofd en hart wil ik me graag inzetten voor verwezenlijking van projecten waarbij de nadruk ligt op (harts)verbondenheid en eigen kracht. Ik heb diverse trainingen gevolgd op gebied van verlies en rouw.

Ook heb ik in mijn eigen (rouw)proces ondervonden hoe fijn het is om verbinding te ervaren met anderen en de helende kracht kunnen ondervinden van het openstellen van je hart.

Ik heb 25 jaar ervaring in de begeleiding van kinderen en heb diverse opleidingen (o.a. H.B.O opleiding orthopedagogiek) en cursussen (o.a. speltherapie, kindertheater en natuurbeleving) afgerond. Daarnaast heb ik werkervaringen opgedaan in diverse werkgebieden o.a. het basis- en beroepsonderwijs, kinderopvang en (thuis)begeleiding voor kinderen met specifieke zorg.

Het meeste heb ik geleerd van de kinderen zelf die mij de afgelopen jaren deelgenoot hebben gemaakt van hun belevingswereld en veel hebben laten (in)zien.

Ik ervaar het als een mooie uitdaging om kinderen te mogen begeleiden (ondersteunen, motiveren en inspireren) en dat ik een stukje mee mag lopen op hun pad.

IMG_2153

Jos Houben

Medeoprichter en werkt voornamelijk ‘achter de schermen’

In het dagelijkse leven werkzaam als coach en docent in het secundaire onderwijs. Graag lever ik een positieve bijdrage aan goede doel projecten bij rouw en verlies. 

Begeleiders bondgenotenweekenden en-groepen voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar

De begeleiders waarmee we samenwerken zijn professionals met de nodige ervaringen in het werken met kinderen en hebben eigen verlieservaringen doorgemaakt. Ook zijn ze eigen gemaakt met de visie en werkwijze van de organisatie.

Samenwerkingsverbanden

We creëren een netwerk rondom een project afgestemd op de doelgroep dat een bijdrage levert aan het omgaan met verlies en tevens bijdraagt aan mooie en bijzondere ervaringen.

We werken samen met andere professionals zowel uit de reguliere als complementaire sector waarbij holistisch te werk wordt gegaan.

Bestaansrecht-meerjarenbeleid

Op grond van ervaringen en behoeften rondom rouw en verlies en verdere ontwikkeling van onze organisatie gaan we verder richting geven aan het beleid. Waarbij we voor ogen houden dat het draagvlak wordt vergroot, netwerk verder wordt uitgebreid en de organisatie een goede fundering heeft.