Wij zijn er voor jou.

Heb jij een grote verlieservaring meegemaakt, zijn er ingrijpende veranderingen door verlies ontstaan of heb je behoefte aan ondersteuning bij het omgaan met verlies? Kijk dan waar wij jou bij kunnen helpen. 

Kinderen

Als je een grote verlieservaring meemaakt

Als er iets ergs gebeurt bijv. als er iemand doodgaat of ziek wordt die voor jou heel belangrijk is, of als je ouders gaan scheiden dan verandert plotseling je hele leven. Niets lijkt meer hetzelfde als daarvoor. Je voelt je vaak heel erg alleen, omdat er zoveel binnenin je gebeurt dat je niet kent. Allerlei gevoelens wisselen elkaar af, soms ben je boos, dan weer verdrietig en het kan ook zijn dat je je angstig, jaloers of schuldig voelt. Soms voel je niks terwijl je eigenlijk vindt dat je heel verdrietig zou moeten zijn.

Kortom, het is een grote warboel en dit noem je rouwen. Je bent niet de enige met zo’n groot verlies. Er zijn nog meer kinderen die bijna hetzelfde meemaken als jij en het kan heel fijn zijn om met elkaar samen te zijn.

Bondgenotenweekenden en -groepen

Je kunt deelnemen aan een bondgenotenweekend of -groep. In dit contact vertellen we elkaar ons verhaal, we luisteren naar jou en doen allerlei activiteiten die jou helpen en troost geven. Daarnaast hebben we samen ook veel plezier en ondernemen allerlei activiteiten in contact met de natuur, dieren en zijn we gericht op beweging, creatief bezig zijn en spel.

Ingrijpende veranderingen door verlies

Als er ingrijpende veranderingen binnen je gezin plaatsvinden door grote verlieservaringen dan heeft dit zijn weerslag op iedereen binnen het gezin. Er komen verschillende emoties los, waar ieder op zijn eigen wijze en tempo mee omgaat. Wanneer kinderen te maken krijgen met een groot verlies binnen het gezin dan wordt hun veerkracht op de proef gesteld. Vaak laten ze hun verdriet niet zien terwijl het er van binnen wel zit. Veel kinderen voelen zich vaak alleen met hun probleem. Rouwende kinderen hebben herkenning en erkenning nodig; het helpt als ze weten dat ze niet de enige zijn en dat de dingen die ze ervaren en voelen normaal zijn.

In een groep met andere kinderen met een soortgelijke verlieservaring wordt hier optimaal aan tegemoet gekomen. Het geeft kinderen de gelegenheid open te praten over hun ervaringen en gevoelens, vragen te stellen die ze nog hebben, hun eenzaamheid te verminderen en hun eigen kracht aan te boren om met het verlies om te gaan. Tijdens dit contact is er ook veel aandacht voor het samen delen van plezier en worden er allerlei activiteiten georganiseerd die de kinderen extra in het zonnetje zetten. Deze afleiding en ontspanning kunnen een groot effect hebben op het kunnen omgaan met verlies. 

Contact met andere ouders en ondersteuning bij het omgaan met verlies

Tijdens de bondgenotenweekenden en -groepen wordt er ook ruimte gegeven om in contact met andere ouders te komen die zich in soortgelijke situaties bevinden en dit contact kan ook veel (h)erkenning en steun geven.

Ook wordt er tijdens het begeleidingstraject van jullie kind(eren) aandacht besteed aan het geven van handvatten en inzichten voor zowel jezelf als voor de begeleiding van jullie kind(eren).

Daarnaast worden er lezingen en bijeenkomsten georganiseerd die gericht zijn op het omgaan met verlies, die troost en houvast kunnen bieden.

Jongeren en volwassenen

Wij organiseren lezingen en bijeenkomsten voor jongeren en volwassenen die graag meer informatie krijgen over het omgaan met verlies en openstaan voor ondersteuning en het ondervinden van troost in het contact met lotgenoten.

We nodigen diverse gastsprekers uit die ervaringsdeskundig zijn en/ of een professionele achtergrond hebben in het omgaan met verlies. Dit kan voor mensen in rouw waardevolle inzichten geven en tevens ook handvatten bieden en bijdragen aan het betekenis kunnen geven aan een groot verlies.

Organisaties en hulpverleners

Spreekt de visie, missie en werkwijze van onze organisatie jullie (jou)aan? Willen jullie (wil je) ook graag een bijdrage leveren aan het realiseren van projecten gericht op het omgaan met verlies of een beroep doen op onze diensten?

Neem contact met ons op en dan kunnen we samen bekijken hoe we hier vorm aan kunnen geven en eventuele samenwerkingsverbanden kunnen aangaan.