Heart For You

Rouw en verlies raakt een heel mens, niet alleen het hart doet pijn maar ook het lichaam; heel het zíjn.

Visie

In de begeleiding zijn we gericht op het afstemmen op behoeften, creëren van kansen en versterking van ieders mogelijkheden op de volgende vijf gebieden: emotioneel, mentaal, fysiek, sociaal en spiritueel (ziels)niveau. Waarbij het (her)vinden van eigen kracht of het nog sterker in eigen kracht komen te staan centraal staat.  Door deze verbinding met jezelf en eigen krachtbronnen en in verbondenheid met elkaar kan heling plaatsvinden.

Omgaan met rouw is niet alleen gericht op het verlies maar ook op afleiding en verandering. Het gaat over balans vinden tussen het volle verlies ervaren en toch ook plezier en ontspanning vinden en zinvol bezig te zijn. In onze begeleiding starten we vanuit ontspanning en afleiding; vreugde ervaren is essentieel om ook de diepte van het verlies te kunnen dragen. Hier ligt het accent op en vanuit deze wisselwerking ontstaat een pad waarover je door het verlies heen kunt lopen en veerkracht (verder) ontwikkelt om met verlies te leren omgaan.

Op dit pad lopen wij een stukje met je mee waarna je vervolgens weer verder je eigen weg kan gaan.

Steen voor steen zal je pad ontstaan,
jij bepaalt hoe hij verder moet gaan.

Met grind, lei, zand of misschien wel klei,
ja daar ben jezelf helemaal bij.

Ondergrond misschien wel te hard of te zacht,
jij bepaalt wat eronder wordt aangebracht.

En uiteindelijk kom je ergens terecht,
jij bepaalt of dit goed voelt of slecht.

Een nieuwe weg inslaan,
of gewoon zo lekker verder gaan.

En kruisingen komen we dan allemaal tegen,
omdat er zoveel mensen op deze aarde bewegen.

Loop je met ze mee of ga je rechtdoor,
loop je erachter of loop je ervoor.

Maar als de wegen elkaar dan scheiden,
laat jezelf dan verblijden.

Met het saamhorigheidsgevoel dat je hebt gehad,
en ga verder in vreugde en kracht en vervolg je pad.
(Inner Harmony D.R/ G.v.L)

Missie

(H)erkenning en het normaliseren en bevestiging van de ervaring van kinderen (ouders/ verzorgers), jongeren en volwassenen die een verlies meemaken door overlijden, ziekte, handicap en (echt)scheiding in verbinding met elkaar en met het oog op:

  • Het vergroten van veerkracht en weerbaarheid.
  • Verbeteren van welbevinden, zelfredzaamheid (eigen kracht) en zelfhelend vermogen.
  • Het aanbieden van ondersteuning die laagdrempelig is en een grote doelgroep bereikt met het streven om zowel preventief als curatief een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen.

 

Dit willen wij verwezenlijken vanuit een holistische kijk/ visie.