Contact met natuur

Kinderen vinden in de natuur de vrijheid en weerstanden die hij of zij kan overwinnen; zoals enge beestjes, glibberige boomstammen, een moeilijk te beklimmen boom en beleven daarnaast ook ‘magische momenten’ in de natuur die levenslang kunnen doorwerken.

Het kind beseft dat er iets achter de stoffelijke wereld bestaat, dat er behalve de dingen die we met de gewone fysieke zintuigen waarnemen nog meer ongrijpbare fenomenen zijn.

Zulke ervaringen geven zin aan het bestaan en worden vaak een leven lang herinnerd. Verreweg het meeste onderzoek naar de effecten van natuur op gezondheid is gedaan in de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar. Zo kan vertoeven in de de natuur helpen om te herstellen van mentale en emotionele vermoeidheid; gedachten worden helderder en gevoelens komen vrij. Het kan veel troost bieden in moeilijke situaties. 

Contact met dieren

Veel kinderen ervaren troost van dieren. Dieren zijn er gewoon, zonder advies te geven. Dieren en met name honden en paarden zijn ontzettend sociaal en voelen onze emoties feilloos aan.

  • Brengen je aan het lachen;
  • Zetten je aan tot beweging en spel;
  • Veroordelen niet;
  • Laten je jezelf zijn;
  • Helpen bij het leggen van contacten;
  • Houden je je gezelschap als je je alleen voelt;
  • Kunnen je een fijn en rustgevend gevoel geven als je het dier aait of aanraakt;
  • Zorgen dat je aandacht naar buiten wordt gericht;
  • Geven een gevoel van veiligheid en geborgenheid.

De troostende kracht van honden en paarden is zelfs zo groot dat ze steeds meer ingezet worden bij verliesverwerking. De rol van dieren kan dus heel positief zijn en een groot effect hebben op het welbevinden van kinderen (stress reducerend, uiten van emoties, ervaren van fijne gevoelens, etc.)