Heart for You - Hart voor elkaar, dat klopt.

De H van: herkenning van pijn en verdriet in verbinding met elkaar

Van lotgenoot naar bondgenoot. Door samen te zijn met anderen die soortgelijke situaties hebben meegemaakt, ervaringen te delen en beleven in het lotgenotencontact en zichzelf te herkennen in het verdriet van de ander ontstaat het besef dat je niet alleen staat met je verdriet. Dat de situaties en ervaringen die je meemaakt bij het leven horen en de gevoelens en gedachten hierbij er mogen zijn en niet weggestopt hoeven te worden.

De E van: erkenning van eigen pijn en verdriet dat er mag zijn

Door het verlies te durven aankijken en hierin gezien te worden door de ander en bevestiging en begrip te krijgen ontstaat inzicht in eigen gevoelens en gedachten. Hierdoor ontstaat ruimte om aan de slag te gaan met het verlies en rouw.

De A van: aandacht voor ieders eigen wijze voor omgaan met rouw en verlies en voldoende

Niet iedereen gaat op dezelfde manier met verlies om. Vaak denken we dat het nodig is om zo snel mogelijk alle gevoelens onder ogen te zien. Toch klopt dat niet. Het is net als met een gesloten schelp, wanneer deze op ruwe wijze wordt geopend, raakt hij beschadigd. Het is van grote waarde dat iemand zelf het tempo kan bepalen en zich op eigen wijze kan openstellen. Zowel te veel vermijding als te veel confrontatie kan het rouwproces in de weg staan. Uiting geven aan gevoelens kan op vele manieren, de ene persoon is gebaat bij een goed gesprek terwijl iemand anders zich kan uiten in sport, spel, muziek e.a.

De R van: ruimte om in ontmoeting met elkaar stap voor stap aan de slag te gaan met de rouw-en verlies taken

Omgaan met verlies gaat in stukjes; als puzzelstukjes die gevonden worden en vorm geven aan het uiteindelijke plaatje. Je hebt wel wat stukjes bij elkaar, misschien wat randjes al gelegd, maar het geheel is nog niet te zien. Dat maakt je boos, angstig, onmachtig of verward. Als de hele puzzel er ligt, met misschien wat open plekjes, geeft dat inzicht, rust en houvast. Vaak is dan het werk gedaan en weet je hoe je zelf verder kan, met vertrouwen. Samen gaan we aan de slag door middel van het doorlopen van de 5 rouw-en verlies taken. Door beelden en woorden te geven aan ervaringen worden de puzzelstukjes zichtbaar.

De T van: taal van het hart het verlies een veilige plek kan krijgen in ieders (kinder)hart

Als liefdevolle gedachten, beelden en herinneringen die zacht dwarrelen door je hoofd en landen in je hart.