Heart For You

De bondgenotenweekenden en -groepen

Wij gaan kleinschalig te werk en de activiteiten vinden plaats in een landelijke- en natuurlijke omgeving met een huiselijk karakter. De groepen bestaan uit 6 tot maximaal 12  kinderen en de kinderen komen veel in contact met de natuur en dieren. 

Onze werkwijze

Delen van plezier en verdriet

We starten vanuit het delen van plezier naar het delen van verdriet. Kinderenen worden extra in het zonnetje gezet met bijzondere activiteiten; zodat ze ook even hun zorgen kunnen vergeten en van daaruit draagvlak ontstaat om aan de slag te gaan met het omgaan met verlies.

Erkende methodieken en werkvormen

In de begeleiding maken we gebruik van erkende theorieën en effectieve methodieken en werkvormen, o.a:
 • Gedeeld verdriet: programma voor het opzetten en begeleiden van rouw- en verlies groepen; methodiek verlies in beeld (beide ontwikkelt door expertisecentrum omgaan met verlies: website: www.omgaan-met-verlies.nl).
 • Kracht van 8: helpt in het ontdekken en ontwikkelen van eigen krachten en tevens ook het besef hoe je onderdeel bent van het grote geheel en van elkaar en dus ook samenwerking en saamhorigheidsgevoel helpt vergroten;
 • Rots en water; gerichte werkvormen van Rots & Water worden ingezet om kinderen aan te spreken op eigen veerkracht en herstelvermogen, herstel van autonomie, en het (opnieuw) aan kunnen gaan en versterken van sociale banden;
 • HartFocus-bewegingsoefeningen: voor een helder hoofd, een wakker lijf en een open hart.


Verliescirkel

Als hulpmiddel maken wij in de begeleiding gebruik van de verliescirkel (uitgewerkt door Riet Fiddelaers-Jaspers: Expertisecentrum Omgaan met Verlies). Hiermee krijgen wij meer zicht op welke fase van het proces iemand zich bevindt en welke behoeften er achter een bepaald gedrag liggen en hoe wij de begeleiding hier het beste op af kunnen stemmen. Ook kunnen wij hierdoor beter signaleren of iemand eventueel doorverwezen dient te worden naar meer gespecialiseerde begeleiding.


Grote afwisseling in activiteiten

Wij bieden een grote afwisseling in activiteiten aan zoals spel, beweging, rituelen, tekenen, praten, helende verhalen, muziek, schilderen, affirmaties, symbolen, visualisatie en ontspanningsoefeningen. We ontmoeten kinderen in hun eigen belevingswereld en nodigen ze uit te ‘praten’ over het verlies en hun verdriet. 

Rouw- en verliestaken

In een rouwproces staan kinderen, jongeren en volwassenen  voor vijf rouwtaken om mee aan de slag te gaan (die door elkaar heen kunnen lopen): ontwikkelt door William Worden 1992 en verder uitgewerkt door Expertisecentrum omgaan met verlies. Kinderen en jongeren rouwen, net als volwassenen. Ze volbrengen dezelfde taken bij het verwerken van hun verlies. De uitdrukking die kinderen en jongeren aan het verlies geven is vaak anders dan de manier waarop volwassenen dat doen. Het verdriet wordt vaak geuit in gedrag wat door volwassenen niet wordt herkend als rouwen. Om kinderen en jongeren te helpen het verlies een plekje te geven is het belangrijk dat we vanuit hun belevingswereld kijken. De verliestaken zijn afgestemd op de specifieke verliessituaties*: 
 • Bij verlies van een dierbare door overlijden :
  1. Je leert omgaan met het verdriet.
  2. Beseffen dat de ander echt dood is.
  3. Omgaan met een warboel aan gevoelens.
  4. Verder leven met het gemis én je herinneringen.
  5. Je pakt het leven weer op met de ander in je hart.
 • Verlies door (echt)scheiding en ernstige ziekte/ handicap van gezinslid:
  1. Je leert omgaan met verdriet en teleurstelling.
  2. De realiteit van de scheiding en of ziekte/handicap ervaren.
  3. Omgaan met een warboel aan gevoelens.
  4. Leren leven met de veranderingen én met je herinneringen.
  5. Je hebt je eigen plek weer gevonden.
 • Verlies van gezondheid: info. volgt
*= voor meer informatie zie website: www.in-de-wolken.nl.

Netwerk rondom project

We creëren van een netwerk rondom een project afgestemd op de doelgroep dat een bijdrage levert aan het omgaan met verlies en tevens voor de kinderen mooie en bijzondere ervaringen realiseert.

Samenwerking

En zijn daarnaast gericht op samenwerking met ouders/ verzorgers en andere professionals zowel uit de reguliere als complementaire sector.

De verliescirkel

De verliescirkel is een hulpmiddel om de menselijke kringloop van welkom en hechten – verlies en afscheid – rouwen en betekenis geven te onderzoeken. En vooral te kijken waar het stagneert.

 • Hoe iemand gehecht is als kind, heeft invloed op hoe mensen rouwen.
 • Mogen mensen dichtbij komen in je diepste verdriet en sta je open voor troost en die arm om je schouder ? Of weer je af? Blijf je in contact of trek je je terug?
 • Kun je afscheid nemen of klamp je je vast aan de overledene en de mensen in je omgeving?
 • Durf je de echte pijn van het verlies te voelen en te delen of bouw je een muur om jezelf en zit je gevoel op slot?
 • Blijft het moeilijk om opnieuw zin in het leven te krijgen of kom je (weer terug) in je kracht en kun je het leven weer als zinvol ervaren?

6. Betekenis geven

De laatste stap is die van zin geven of betekenis geven.

5. Rouw

Na verlies komt een periode van rouw, daar kunnen we niet omheen.

1. Welkom

Het begint met je welkom weten. De cirkel begint op het punt van contact maken. Dat gebeurt al in de baarmoeder.

4. Verlies & Afscheid nemen

Mensen gaan dood, ook diegenen die ons lief zijn, er is verlies en afscheid nemen.

2. Hechten

Zoeken naar verbinding, vanuit vertrouwen anderen dichterbij laten komen, hechten.

3. Intimiteit

De ultieme vorm van hechten is je in alle intimiteit verbinden aan de ander.

De verliescirkel

De verliescirkel is een hulpmiddel om de menselijke kringloop van welkom en hechten – verlies en afscheid – rouwen en betekenis geven te onderzoeken. En vooral te kijken waar het stagneert.

 • Hoe iemand gehecht is als kind, heeft invloed op hoe mensen rouwen.
 • Mogen mensen dichtbij komen in je diepste verdriet en sta je open voor troost en die arm om je schouder ? Of weer je af? Blijf je in contact of trek je je terug?
 • Kun je afscheid nemen of klamp je je vast aan de overledene en de mensen in je omgeving?
 • Durf je de echte pijn van het verlies te voelen en te delen of bouw je een muur om jezelf en zit je gevoel op slot?
 • Blijft het moeilijk om opnieuw zin in het leven te krijgen of kom je (weer terug) in je kracht en kun je het leven weer als zinvol ervaren?

1. Welkom

Het begint met je welkom weten. De cirkel begint op het punt van contact maken. Dat gebeurt al in de baarmoeder.

2. Hechten

Zoeken naar verbinding, vanuit vertrouwen anderen dichterbij laten komen, hechten.

3. Intimiteit

De ultieme vorm van hechten is je in alle intimiteit verbinden aan de ander.

4. Verlies & Afscheid nemen

Mensen gaan dood, ook diegenen die ons lief zijn, er is verlies en afscheid nemen.

5. Rouw

Na verlies komt een periode van rouw, daar kunnen we niet omheen.

6. Betekenis geven

De laatste stap is die van zin geven of betekenis geven.